Certyfikacja systemu zarządzania ISO 9001

Posiadanie certyfikatu ISO 9001, chociaż nie jest obowiązkiem, zwiększa gwarancję jakości wyrobów, będących przedmiotem zamówienia, czego coraz częściej wymagają kontrahenci.

Oferujemy certyfikację systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2015, przeprowadzaną przez zespół doświadczonych auditorów z całego świata. Uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania ISO 9001 pozwala:

  • zwiększyć wiarygodność firmy
  • zminimalizować błędy
  • wzmocnić wydajność planowania produkcji i dostaw
  • zagwarantować jakość produktów i usług

Wszystkie, niezbędne informacje na temat  procesów certyfikacji w naszej Jednostce Certyfikującej można znaleźć w Programie certyfikacji systemów zarządzania PC-MSC.