Niezależna
jednostka
certyfikująca

Zwiększ konkurencyjność i wzmocnij zaufanie

O nas - KSC Poland

Oferujemy pełen zakres usług certyfikacyjnych w obszarze Ex. Przeprowadzamy ocenę zgodności z wymaganiami norm międzynarodowymi IEC, normami europejskimi EN oraz dyrektywą 2014/34/UE - ATEX. Certyfikacja w obszarze Ex dotyczy urządzeń instalowanych i użytkowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Ponadto wydajemy opinie i przeprowadzamy certyfikację wyrobów zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Norm (ICS) oraz procesy certyfikacji systemów zarządzania zgodnie z klasyfikacją działalności gospodarczej (kody NACE edycja 2).. 

Działamy według restrykcyjnych procedur, kierując się zasadami niezależności, bezstronności i poufności. Wydawane certyfikaty przyczyniają się nie tylko do spełnienia obowiązków prawnych, ale również do zwiększenia konkurencyjności rynkowej oraz wzmocnienia zaufania klientów. Zapraszamy do współpracy.

Dowiedz się więcej

KSC Poland Sp. z o.o. - Jednostka Notyfikowana ATEX NB 2877 i Jednostka Certyfikująca zatwierdzona w Systemie IECEx (ExCB) przeprowadza certyfikację i ocenę urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej na całym świecie.

Nasze wartości

Bezstronność
Zapewniamy pełną bezstronność i wiarygodność
świadczonych usług
Poufność
Wszelkie informacje, które otrzymujemy
od Klientów, mają charakter poufny.
Rzetelność
Oceny przeprowadzane są przez doświadczonych specjalistów z całego świata