Certyfikacja systemów

Certyfikacja systemów zarządzania

Jako Jednostka Certyfikująca systemy zarządzania, prowadzimy procesy certyfikacji zgodnie z kodami NACE/PKD.

Wybierz system zarządzania

Certyfikacja systemu zarządzania ISO 9001

Posiadanie certyfikatu ISO 9001, chociaż nie jest obowiązkiem, zwiększa gwarancję jakości wyrobów, będących przedmiotem zamówienia, czego coraz częściej wymagają kontrahenci.

Oferujemy certyfikację systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2015, przeprowadzaną przez zespół doświadczonych auditorów z całego świata. Uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania ISO 9001 pozwala:

  • zwiększyć wiarygodność firmy
  • zminimalizować błędy
  • wzmocnić wydajność planowania produkcji i dostaw
  • zagwarantować jakość produktów i usług

Wszystkie, niezbędne informacje na temat  procesów certyfikacji w naszej Jednostce Certyfikującej można znaleźć w Programie certyfikacji systemów zarządzania PC-MSC.

Certyfikacja systemu zarządzania EN ISO/IEC 80079-34

Wdrożenie systemu zarządzania zgodnie z wymogami normy zharmonizowanej EN ISO/IEC 80079-34, pozwala producentom spełnić zasadnicze wymagania dyrektywy 2014/34/UE - ATEX w zakresie produkcji urządzeń, dla których uzyskali certyfikat badania typu UE.

Procedura ta musi zostać potwierdzona przez Jednostkę Notyfikowaną zgodnie z modułami: zapewnienie jakości procesu produkcji (moduł D) lub zapewnienie jakości produktu (moduł E). Procesy oceny jakości zgodnie z powyższymi modułami przeprowadzane są przez zespół doświadczonych auditorów z całego świata.

Wszystkie niezbędne informacje na temat procesów oceny jakości można znaleźć w Programie oceny zgodności produktów PC-OZ.