EN ISO/IEC 80079-34

Certyfikacja systemu zarządzania EN ISO/IEC 80079-34

Wdrożenie systemu zarządzania zgodnie z wymogami normy zharmonizowanej EN ISO/IEC 80079-34, pozwala producentom spełnić zasadnicze wymagania dyrektywy 2014/34/UE - ATEX w zakresie produkcji urządzeń, dla których uzyskali certyfikat badania typu UE.

Procedura ta musi zostać potwierdzona przez Jednostkę Notyfikowaną zgodnie z modułami: zapewnienie jakości procesu produkcji (moduł D) lub zapewnienie jakości produktu (moduł E). Procesy oceny jakości zgodnie z powyższymi modułami przeprowadzane są przez zespół doświadczonych auditorów z całego świata.

Wszystkie niezbędne informacje na temat procesów oceny jakości można znaleźć w Programie oceny zgodności produktów PC-OZ.