Certyfikacja produktów IECEx

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI IECEX?

Producenci mogą korzystać z certyfikatu IECEx w celu uzyskania certyfikacji krajowej w krajach członkowskich uczestniczących w schemacie IECEx.

Innymi słowy, certyfikacja produktów Ex przez IECEx stanowi proces zatwierdzania uznawany na całym świecie, wspierając tym samym handel międzynarodowy. Akceptacja międzynarodowa oznacza, że wprowadzenie produktów na rynek zajmuje producentom mniej czasu, a koszty testów i certyfikacji są niższe. 

System IECEx pozwala również poszczególnym krajom ocenić lokalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, znane jako „National Differences”.

IECEx stworzyło międzynarodową bazę danych zatwierdzonych wyrobów Ex. Wyroby, które uzyskały certyfikat IECEx, zostają dodane do tej bazy danych.

CO OBEJMUJĄ BADANIA I OCENA PROWADZONE PRZEZ KSC W CELU UZYSKANIA CERTYFIKATU IECEX?

KSC zobowiązuje się do badania próbek wyrobów Ex w warunkach, w których będą one instalowane i używane. Takie testy służą do udowodnienia, że ​​wyroby spełniają wszystkie wymagania odpowiednich ogólnych i szczegółowych norm IEC, a także wszelkie wymagane krajowe (jeśli dotyczy). Szczególnie ważne są badania przeprowadzane w celu zapewnienia, że ​​poziomy zabezpieczenia przewidziane w projekcie wyrobu są skuteczne i zapewniają, że wyrób jest bezpieczny, nawet gdy jest zainstalowany i używany w atmosferze wybuchowej. Wynikiem przeprowadzonych badań i dokonanej oceny jest IECEx TEST REPORT (ExTR).

KSC przeprowadza również ocenę procesu produkcji, w miejscach w którym będzie wytwarzany wyrób Ex. KSC przeprowadza ocenę wszystkich miejsc, w których będzie wytwarzany wyrób, aby upewnić się, że każda lokalizacja jest w stanie wyprodukować wyroby identyczne pod względem projektu i działania jak badana próbka. Wynikiem oceny jakości jest Quality Assessment Report (QAR).

W oparciu o pozytywne wyniki ocen ExTR i QAR dla danego wyrobu, KSC wydaje Certificate of Conformity (CoC).

W JAKI SPOSÓB OZNACZANY JEST WYRÓB EX?

Po wydaniu certyfikatu IECEx, KSC przypisuje unikalny numer certyfikatu zgodności IECEx (CoC), którym należy oznaczyć wyrób w celu wykazania zgodności. Gdy producent korzysta z usług KSC, końcowe oznaczenie na produkcie z certyfikatem IECEx oznacza, że produkt pomyślnie przeszedł proces certyfikacji IECEx.

JESTEŚMY TU BY CI POMÓC!

KSC z przyjemnością pomoże Ci w całej procedurze certyfikacji produktów IECEx.

Jeśli chcesz przeprowadzić z nami ocenę IECEx, wyślij zapytanie ofertowe. Poinformujemy Cię o kosztach, niezbędnych do przeprowadzenia badaniach oraz próbkach do badań, niezbędnych do spełnienia wymagań IECEx.

Opis praw i obowiązków wnioskujących i klientów, w tym wymagania, restrykcje lub ograniczenia w wykorzystywaniu nazwy jednostki i znaku certyfikacji oraz o sposobach powoływania się na przyznany certyfikat są zawarte w podpisanych umowach między stronami.