Certyfikacja IECEx

Czym jest IEC?

Litery IEC oznaczają Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną. Jej misją jest „… osiągnięcie światowego wykorzystania międzynarodowych standardów IEC i systemów oceny zgodności w celu zapewnienia bezpieczeństwa, wydajności, niezawodności i interoperacyjności technologii elektrycznych, elektronicznych i informacyjnych…”.

Certyfikacja to system oceny zgodności. Jest to poświadczenie, że wyrób spełnia określone wymagania - w tym przypadku, że zostały spełnione odpowiednie normy bezpieczeństwa IEC. Procesu certyfikacji nie można uniknąć i jest to wymóg dla producentów, którzy chcą, aby ich wyroby Ex zostały dopuszczone do użytku. „Ex” oznacza, że takie certyfikaty dotyczą wyrobów Ex przeznaczonych do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych.

IEC stworzyła „IECEx schemes”, sieć jednostek certyfikujących z całego świata, z których każda akceptuje wyniki testów i oceny wyrobów innych bez dalszego ich badania. Program ten umożliwia producentom uzyskanie certyfikatów dla ich wyrobów Ex.

Jaki jest związek KSC z programem IECEx?

KSC jest częścią sieci jednostek certyfikujących IECEx dla wyrobów Ex (ExCB) i zakładów serwisowych z całego świata. Innymi słowy, KSC zostało ocenione i zatwierdzone do wydawania certyfikatów IECEx. Zatwierdzenie przez IECEx potwierdza, że KSC posiada kwalifikacje niezbędne do uczestnictwa w takiej międzynarodowej sieci.

Jednostki certyfikujące (ExCB), które tworzą sieć, zostały zatwierdzone przez IECEx do oceny wyrobów lub zakładów serwisowych zgodnie z obowiązującymi normami IEC i dostarczenia wiarygodnych wyników, które są akceptowane na całym świecie.

Jesteśmy tu by Ci pomóc!

KSC z przyjemnością pomoże Ci w całej procedurze certyfikacji IECEx.

KSC chętnie pomoże w całym procesie certyfikacji IECEx jako jako zatwierdzona jednostka certyfikująca (ExCB) ExCB w programie IECEx 02 Certified Equipment Scheme i programie IECEx 03 Certified Service Facilities scheme.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące procesu, skontaktuj się z nami.

Więcej informacji o systemie IECEx i jego schematach, a także o zasadach, dokumentach operacyjnych, procedurach, certyfikatach i wykazie jednostek certyfikujących IECEx można znaleźć na stronie www.iecex.com