Szkolenia

KSC POLAND Sp. z o.o. przeprowadza szkolenia otwarte w tematyce związanej z prowadzoną działalnością certyfikacyjną tj. w zakresie wymagań dyrektywy 2014/34/UE – ATEX, systemów zarządzania jakością jak również wymagań międzynarodowego systemu IECEx.

Oferowane szkolenia otwarte prowadzone są przez doświadczonych wykładowców mających wieloletnią praktykę w zakresie przekazywanej wiedzy co gwarantuje pozyskanie przez uczestników szczegółowych informacji związanych z tematyką danego szkolenia.