Patlama Risk Değerlendirmesi

Patlama Risk Değerlendirmesi Nedir?

Risk değerlendirmesi, günlük hayatın ve iş hayatının her yönü için geçerli olan bir kavramdır. Sağlık ve güvenlik taahhüdünü temsil eder. Risk değerlendirmeleri, zarar verme potansiyeline sahip etmenleri belirlemek; sonuçlarını tahmin etmek; zararın ne kadar muhtemel olduğunu belirlemek; mevcut risk derecesini analiz etmek; etkileri ve bunların ölçeğini ölçmek; ve belki de en önemlisi, riski azaltmanın veya ortadan kaldırmanın yollarını belirlemek için rutin olarak yapılır (örneğin tasarım, eğitim veya mühendislik yoluyla).

Patlama Riski Değerlendirmeleri, potansiyel olarak patlayıcı ortamları içeren ürünler, tesisler ve süreçlerle ilgili risklerin kapsamlı analizleridir. Bir patlama olması durumunda sonuçları nedeniyle özellikle önemlidirler! Patlama Riski Değerlendirmeleri, herhangi bir olası patlayıcı ortamın meydana geldiği ekipman, süreçler ve tüm tesisler için geçerlidir.

Gazların/buharların/tozların varlığıyla ilgili tehlikeleri kontrol etmek için tehlikeli alan(lar)ı bölgelere ayırmak için sistemler oluşturulmuştur. Bölgeler, patlayıcı ortamın yerini ve ayrıca tehlikenin var olduğu sıklık ve süreyi gösterir. Patlama riski değerlendirmesinin bir parçası olarak uygun bölge sınıflandırması gereklidir.

Kimler Patlama Risk Değerlendirmesi Yaptırmalıdır?

Yanıcı ve/veya patlayıcı gazların, buharların ve tozların bulunduğu ortamlar tehlikelidir. Yangın ve/veya patlama riski taşırlar.

Patlama Riski Değerlendirmeleri, tehlikeli ortamlarda kurulacak/kullanılacak ekipman üreticileri tarafından istenmektedir. Hem elektrikli cihazlar (kıvılcım çıkarabilen ve ısı üretebilen) hem de elektrikli olmayan cihazlar (sürtünme kıvılcımı veya statik elektrik üretebilen) bir ateşleme kaynağı olabilir. Bu nedenle, patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ekipman, patlama riskinin önlenmesini sağlamak için değerlendirilmelidir. Bu tür ekipmanın tasarımı, kurulumu ve kullanımı, tanımlanan riskleri kontrol etmek için önlemler içermelidir.

Patlama Riski Değerlendirmeleri, insanların potansiyel olarak patlayıcı bir ortamda çalıştığı tesisler için de işverenler tarafından da istenmektedir. Yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda çalışmaları zorunlu ise çalışanlar risklerden korunmalıdır.

Risk Değerlendirmelerini Hangi Yönetmelikler Yönetiyor?

Dünyanın dört bir yanındaki düzenleyici kurumlar, Kanunlar, Uygulama Kuralları, Standartlar ve Direktifler şeklinde şu şartları oluşturmuştur:

 • Patlama Riski Değerlendirmeleri için gereksinimleri netleştirin
 • Bunları kimin yürütebileceğini kontrol edin
 • İşverenlerin yükümlülüklerini tanımlayın
 • Değerlendirme bulgularının nasıl belgelenmesi gerektiğini belirleyin

Patlama Riski Değerlendirmelerini ele alan yasal mevzuat arasında şunlar yer almaktadır:

 • Belirtilen diğer düzenlemeleri içerebilen Ulusal mevzuat
 • irleşik Krallık'ta Tehlikeli Maddeler ve Patlayıcı Atmosferler Düzenlemeleri (DSEAR)
 • ATEX 153 olarak da bilinen 1999/92/EC sayılı Direktif (önceden ATEX 137 olarak bilinirdi), işçilerin güvenlik ve sağlık korumasını iyileştirmeye yönelik asgari gereklilikler hakkında bir Direktif
 • IEC 60079 içinden çeşitli özel Düzenlemeler
 • EN 1127-1

Hangi Belgeler Oluşturuluyor?

Patlama Riski Değerlendirmeleri belirli bir ürün, tesis veya süreç için geçerli olabilir. Bir Patlama Riski Değerlendirmesinin sonuçları, öngörülen biçimde belgelendirilmelidir. Patlama Riski Değerlendirme raporları, aşağıdakiler de dahil olmak üzere ilgili tüm analizlerin yapıldığını kanıtlamalıdır:

 • Tutuşma kaynakları belirlenmiş ve değerlendirilmiştir
 • Tehlikeli alan sınıflandırmaları ve bölgeleri belirlenmiştir
 • Tehlikeleri önlemek için adımlar atılmıştır (patlama önleme)
 • Olası bir patlamanın sonuçlarını sınırlamak için önlemler alınmıştır (patlamadan korunma)

KSC, özellikle şunları yapabilir:

KSC bünyesindeki uzmanlar, sizi ilgili kaynaklara yönlendirerek, teknik destek ve uygunluk doğrulama hizmetleri sağlayarak Patlama Riski Değerlendirmelerine yardımcı olabilir. KSC gerekli incelemeleri yapabilmektedir. Şirketimiz, öngörülen formatta bir Patlama Riski Değerlendirme raporunun hazırlanmasında size yardımcı olabilir. ATEX ve/veya IECEx gereksinimleriyle uyumlu optimize edilmiş çözümlerle hem güvenlikle ilgili tavizlerden kaçınmanıza hem de keşfedilmeleri durumunda bunları gidermenize yardımcı olabiliriz.

Specifically, KSC can:

 • IEC 60079-10-1 ve IEC 60079-10-2 ile uyumlu bir Tehlikeli Alan (Bölgeleme) Raporunun hazırlanmasında tam teknik destek sağlama
 • Kurulumların IEC 60079-14 ile uyumluluğunu doğrulama
 • Geçerli ISO/IEC/EN standartlarına ve IECEx Kurallarına uygun olarak, elektrikli olmayan ekipman ve düzenekleri de içerecek şekilde genişletilmiş IEC 60079-17 denetimleri gerçekleştirme

KSC, 1999/92/EC'nin gerektirdiği şekilde bir Patlama Riski Değerlendirmesi ve Patlamadan Korunma Belgesi (EPD) hazırlamanın karmaşık sürecinde size rehberlik edebilir. KSC, ATEX 153'ün gerektirdiği şekilde EN 1127-1 uyarınca bir HAC – Tehlikeli Alan Sınıflandırma Raporu hazırlamanıza ve EPD – Patlamadan Korunma Belgesini hazırlamanıza yardımcı olabilir.

Bunlar verdiğimiz hizmetler arasındadır. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.