Hakkımızda

About us - KSC Poland

KSC Poland, IECEx tarafından yetkilendirilmiş bir Belgelendirme Kuruluşu (ExCB), ve kayıtlı ofisi Polonya Katowice' de bulunan bağımsız bir ATEX Onaylanmış Kuruluşu’ dur (NB 2877). Başka bir şirket yapısı içinde yer almayan bağımsız bir kuruluştur. Belgelendirme kuruluşunun finansmanı, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden sağlamaktadır.

KSC Poland, bir test laboratuvarı olan KSC Co., Ltd. ile bir işbirliği anlaşması imzalamıştır. KSC Co. Ltd. ISO/IEC 17025 standardına göre akredite bir test laboratuvarıdır (TL) ve patlayıcı ortamlarda kullanılan patlamaya karşı korumalı ekipmanlar için testler yapan, IECEx tarafından kabul edilmiş bir laboratuvardır (ExTL).

Patlayıcı ortamlar üzerine tam kapsamlı ürün belgelendirme hizmetleri sunuyoruz. Uluslararası IEC standartları, ISO standartları, Avrupa EN standartları ve 2014/34/AB ATEX Yönetmeliği için uygunluk değerlendirmeleri yapıyoruz. Ex sertifikasyonu, patlayıcı ortamlarda kurulan ve kullanılan ekipmanlar içindir.

KSC Poland, IECEx Test Raporlarının (ExTR) gözden geçirilmesinde ve onaylanmasında; Kalite Değerlendirme Raporlarının (QAR) denetimi, hazırlanması ve gözden geçirilmesinde; IECEx Uygunluk Sertifikalarının (CoC) hazırlanması ve yayınlanmasında; ATEX değerlendirme raporlarının yayınlanmasında; ATEX Kalite Güvence Bildirimlerinin (QAN) denetlenmesi, hazırlanması ve gözden geçirilmesinde; ATEX tip inceleme sertifikalarının gözden geçirilmesi ve düzenlenmesinde çalışmaktadır. IECEx ExTR raporları, aynı zamanda ulusal belgelendirme veya onay sürecini hızlandırarak, başka bir katılımcı ülkedeki sertifikasyon süreçlerini desteklemek için de kullanılabilmektedir.

KSC Sertifikası almak, ürünlerin rekabet gücünü önemli ölçüde artırmaya olanak tanır.) KSC sertifikasını geliştirebilir, geliştirme performansını artırmaya yönelik iyileştirmelerden faydalanabilir.

Yüksek kaliteli mühendislerimiz Avrupa, Kore, Çin, Tayvan ve Kuzey Amerika gereklilikleri ve belgelendirme yöntemleri konusunda uzmanlaşmıştır.

Şirketimiz, Kore Ex Sertifikası KCs konusunda çok özel bir bilgi birikimine sahiptir. Bünyemizde birçok KOSHA (Kore Mesleki Güvenlik ve Sağlık Ajansı) KC sertifikasyonundan sorumlu kıdemli uzmanlarımız mevcuttur. KOSHA, bir Güney Kore devlet kurumu ve KCs ana sertifikasyon kuruluşudur.

Sunulan hizmetlerin en yüksek güvenilirliği ve değerlendirme / belgelendirme süreçlerinde tarafsızlık ve gizliliğin sağlanması; ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021-1 standartlarının gerekliliklerine uygun olarak uyarlanan Yönetim Sistemi ve benimsenen kalite politikası ile garanti edilmektedir.

KSC Polonya Sp. z o.o. IECEx tarafından kabul edilen bir Sertifikasyon Kuruluşu (ExCB) ve patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanların tüm dünyasında sertifikasyon ve uygunluk değerlendirmesi yapan bağımsız ATEX Onaylanmış Kuruluşu NB 2877'dir.
Tanker

Kalite Yönetimi

ISO/IEC 17065 ve ISO/IEC 17021-1 standartlarının gerekliliklerine uygun olarak kurulan, belgelenen, uygulanan ve sürdürülen yönetim sistemi; benimsenen politikaların yerine getirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır ve müşterilere sunulan ürün değerlendirme ve yönetim sistemleri belgelendirme ile ilgili hizmetlerin her aşamasında belirli hedefler bulunmaktadır.

Belgelendirme Kuruluşunun tüm çalışanları, işleyen yönetim sistemini sürekli olarak gözlemlemek ve uygulamakla yükümlüdür. Belgelendirme Kuruluşunun üst yönetimi, yönetim sisteminin doğru işleyişi ve sürekli iyileştirilmesi süreçlerine dahildir.

Lab

Kalite Politikamız

Sertifikasyon Kuruluşunun uyguladığı politika ve prosedürler, haksız mali veya diğer koşullar getirmeden ve ayrımcı olmayan yöntemler kullanarak, tüm başvuru sahiplerine eşit hizmetlerin sağlanma erişimini garanti etmektedir.

Belgelendirme Kuruluşunun üst yönetimi, yönetim sisteminin oluşturulmasına ve uygulanmasına dahil olarak, benimsenen politika ve hedeflerin Belgelendirme Kuruluşunun tüm seviyelerinde uygulandığını ve uygulandığını tam sorumlulukla beyan eder.

Stratejik Hedeflerimiz

Hizmetlerimizin en üst düzeyde olmasını sağlayan faaliyetler yürütmek
Sahip olunan niteliklerin korunması ve genişletilmesi
Müşterilerin yürütülen faaliyete olan güvenini kazanmak ve sürdürmek
Belgelendirme Kuruluşunun tüm eylemlerinin bağımsızlığının, tarafsızlığının ve gizliliğinin sağlanması
Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi

Sunulan hizmetlerin bir parçası olarak çıkar çatışmasını yönetme politikasına uyduğumuzu ve tarafsızlığı ve gizliliği sağladığımızı beyan ederiz.

Oil rig

Tarafsızlık

Belgelendirme Kuruluşu, sağlanan hizmetlerin tam tarafsızlığını ve güvenilirliğini sağlar, uygunluk değerlendirmesi ile ilgili gerçekleştirilen faaliyetlerin tarafsızlığından sorumludur ve tarafsızlığını tehlikeye atacak ticari, finansal veya diğer baskılara izin vermez.

Belgelendirme Kuruluşu şunları yapmaz:

 • tarafsızlık için kabul edilemez bir tehdit oluşturan bağlantıların olması durumunda sertifikalandırma önermek,
 • ertifikalı bir ürünün tasarımını, üreticiliğini, tesisatçılığını, dağıtıcılığını veya bakım teknisyenliğini,
 • diğer belgelendirme kuruluşlarının faaliyetlerini kalite yönetim sistemi açısından belgelendirmesi,
 • belgelendirdiği ürünler veya kalite yönetim sistemleri ile ilgili danışmanlık hizmeti vermesi,
 • belgelendirilmiş müşterileri için iç denetimi,
 • danışmanlık kuruluşlarına denetim taşere etme,
 • danışmanlık ile ilgili olarak belgelendirme sunmak,
 • kuruluş ile danışmanlık kuruluşu arasındaki bağlantıların tarafsızlığa karşı kabul edilemez bir tehdit oluşturması durumunda kalite yönetim sistemlerini belgelendirmek,
 • belgelendirmenin verilmesi, reddedilmesi, sürdürülmesi, uzatılması, sınırlandırılması, askıya alınması veya geri çekilmesinden sonra yenileme de dahil olmak üzere belgelendirmeyle ilgili kararları alt yüklenicilere vermek.

Uygunluk değerlendirmesi ile ilgili görevlerin yerine getirilmesinden sorumlu üst yönetim ve personel, değerlendirilen ürünlerin tasarımcıları, imalatçıları, tedarikçileri, montajcıları, alıcıları, sahipleri, kullanıcıları veya bakım teknisyenleri veya söz konusu tarafların yetkili temsilcileri değildir. Bu ürünlerin tasarımında, imalatında veya yapımında, piyasaya arzında, kurulumunda, kullanımında veya bakımında doğrudan yer almazlar ve bu tür bir faaliyette yer alan tarafları temsil etmezler.

Oil rig

Gizlilik

Değerlendirme ve/veya belgelendirme sürecinde yer alan kişiler, süreçle ilgili tüm bilgilerin gizliliğini sağlar. Müşterilerimiz tarafından sağlanan tüm bilgiler gizlidir ve müşteri'nin yazılı izni olmadan üçüncü şahıslara ifşa edilmez. Eğer kanun, herhangi bir bilginin üçüncü bir tarafa ifşa edilmesini gerektiriyorsa, ifşa edilen bilgilerin içeriği ilgili düzenleyici belge veya kanunların izin verdiği kapsamda müşteriye bildirilir.

Gizlilik ayrıca şu şekilde sağlanır:

 • başvuru anından sertifikalandırma ve arşivleme aşamasına kadar müşteri belgelerine sınırlı erişim yoluyla,
 • belgelendirme ve denetim sürecinde oluşturulan belgelerin (anlaşmalar, muayene raporları, test raporları) kaydedilmesi yoluyla,
 • uygunluk değerlendirmesine ilişkin kanıtların ve sertifikasyon sürecinde sağlanan müşteri kayıtlarının arşivlenmesi yoluyla.
Liczniki

İtiraz ve Şikayetler

Başvuru sahibi, sertifika sahibi veya diğer taraflar, belgelendirme prosedürünün her aşamasında veya belgenin geçerlilik süresi boyunca Belgelendirme Kuruluşunun kararına karşı yazılı olarak itiraz etme hakkına sahiptir. Tedarikçi, kuruluş/Müşteri veya belge sahiplerinin tüm itiraz ve şikayetleri, tedarikçi ve/veya kuruluş/Müşterinin menfaatlerinin korunması ilkesi doğrultusunda Belgelendirme Kuruluşunda değerlendirilir. Anlaşmazlık durumunda, nihai karar, Belgelendirme Kuruluşunun kayıtlı merkezinin bulunduğu ortak yargı mahkemesi tarafından verilir.

İtirazların ve şikayetlerin değerlendirilmesine ilişkin ayrıntılı bilgi, doğrudan Belgelendirme Kuruluşunun sekreteryasından veya telefon yoluyla elde edilebilir.