BAĞIMSIZ BELGELENDİRME KURULUŞU

YÜKSEK REKABET YETENEĞİ VE GÜÇLÜ GÜVENİLİRLİK

O nas - KSC Poland

Patlayıcı ortamlar üzerine tam kapsamlı ürün belgelendirme hizmetleri sunuyoruz. Uluslararası IEC standartları, ISO standartları, Avrupa EN standartları ve 2014/34/AB ATEX Yönetmeliği için uygunluk değerlendirmeleri yapıyoruz. Ex sertifikasyonu, patlayıcı ortamlarda kurulan ve kullanılan ekipmanlar içindir. Ayrıca, Uluslararası Standartlar Sınıflandırması (ICS) ve ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılması (NACE rev.2) kodlarına göre yönetim sistemleri sertifikasyon süreçleri için görüş vermekte ve belgelendirmelerini gerçekleştirmekteyiz.

Faaliyetlerimizi, bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinin rehberliğinde sıkı prosedürlere göre yürütürüz. Düzenlenen sertifikalar, yalnızca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesine değil, aynı zamanda piyasadaki rekabet gücünün artırılmasına ve müşteri güveninin güçlendirilmesine de katkıda bulunur. Sizinle işbirliği yapmak için sabırsızlanıyoruz.

Devamı

KSC Poland Sp. z o.o. IECEx tarafından yetkilendirilmiş bir Belgelendirme Kuruluşu (ExCB) olup, NB 2877 numarasıyla patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanların tamamında uygunluk değerlendirmesi ve belgelendirme yapan bağımsız bir ATEX Onaylanmış Kuruluşu' dur.

Değerlerimiz

Tarafsızlık
Sunulan hizmetlerin tam tarafsızlığı ve hesap verilebilirliğini garanti ediyoruz.
Gizlilik
Müşterilerden tarafımıza iletilen her bilgi gizlidir.
Yeterlilik
Değerlendirmeler dünyanın her bir köşesindeki tecrübeli uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir.