ATEX Sertifikasyonu

KSC ATEX Sertifikası Düzenleyebilir

KSC, Üreticilerin Ürünlerini Avrupa Pazarlarına Ulaştırmasına Nasıl Yardımcı Olabilir?

Avrupa'da potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda (Ex) kullanılacak ürünlerin üreticileri, ürünlerinin çalışır durumdayken patlamaya neden olmayacağına dair bir güvence sağlamalıdır. Deneyimi ve uzmanlığı göz önüne alındığında, KSC, üreticilerin sürekli olarak bu tür bir güvence elde etmek için gerekli olan uygun ATEX sertifikasını almalarına yardımcı olur. KSC, üreticilerin Ex ürünlerini hızla pazara sunmalarına yardımcı olmaktadır.

ATEX Nedir?

“ATEX” kısaltması, muhtemel patlayıcı (“Ex”) atmosferlere atıfta bulunan Fransızca “ATmosphères EXplosibles” sözcüklerinden oluşturulmuştur.

ATEX'in amacı, tüm AB ülkeleri tarafından onaylanmış tek ve uyumlu bir prosedür sağlamak ve böylece farklı ulusal standartlara olan ihtiyacı ortadan kaldırmaktır. Bu şekilde ATEX, Ex ürünlerinin AB içinde serbest dolaşımını kolaylaştırır.

2014/34/AB Yönetmeliği Nedir?

2014/34/AB ATEX Direktifi, Avrupa' daki tehlikeli tesislerde kurulu Ex ürünlerle ilgili ortak uyumluluk şartlarını belirtir. Ex ürünlerin Avrupa' da satılmasını isteyen üreticiler, ürünlerinin patlamaya neden olmayacağına dair bir güvence sağlamak adına bu yönetmeliğe uymak zorundadır.

ATEX Ürün Sertifikalarının İçeriği Nelerdir?

Her biri belirli ürün kategorileri ve türleri için geçerli olan bir dizi ATEX sertifikası vardır. ATEX sertifikasyonu için uygunluk gereksinimleri aşağıdaki gibi Modüller halinde düzenlenmiştir:

Scheme

ATEX ÜRÜN DEĞERLENDİRMESİ

MODÜL Grup I Grup II Grup I Grup II
Kat M1 Böl 0
Kat 1G
Böl 20
Kat 1D
Kat M2 Böl 1
Kat 2G
Kat 2D Böl 2
Kat 3G
Böl 22
Kat 3D
Elektrikli / Elektrikli olmayan Elektrikli Elektrikli olmayan Elektrikli Elektrikli olmayan Elektrikli Elektrikli olmayan Elektrikli / Elektrikli olmayan
MODÜL B
AB Tip inceleme sertifikası
+ + + + - + - + - - -
MODÜL G
Uygunluk Sertifikası (Birim sertifikası)
+ + + + + + + + + + +
MODÜL F
Uygunluk Belgesi (Ürün seri numaralarının AB Tip belgesine uygunluğu)
+ + + - - - - - - - -
MODÜL C1
Sicil ve yazılı bilgiler (Ürün seri numaralarının AB Tip sertifikasına uygunluğu)
- - - + - + - + - - -
MODÜL A
Belge saklama Teknik dokümantasyon deposunun teyidi
- - - - + - + - + - -
ATEX
Tip inceleme sertifikası (modül B gibi prosedür)
- - - - + - + - + + +

ATEX QAN Değerlendirmesi

MODÜL Grup I Grup II Grup I Grup II
Kat M1 Böl 0
Kat 1G
Böl 20
Kat 1D
Kat M2 Böl 1
Kat 2G
Böl 21
Kat 2D
Böl 2
Kat 3G
Böl 22
Kat 3D
Elektrikli / Elektrikli olmayan Elektrikli Elektrikli olmayan Elektrikli Elektrikli olmayan Elektrikli Elektrikli olmayan Elektrikli / Elektrikli olmayan
MODÜL D
Kalite Güvence Bildirimi
+ + + - - - - - - - -
MODÜL E
Kalite Güvence Bildirimi
- - - + - + - + - - -

Modül B - AB Tip İncelemesi: Bu uygunluk değerlendirme prosedüründe onaylanmış kuruluş, "tipin" 2014/34/AB direktifinin temel gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını belirlemek için gerekli değerlendirmeyi yapar ve bir AB tip inceleme sertifikası düzenler.

AB tipi incelemeyi her zaman, ürünlerin onaylı AB tipine uygunluğunun gösterildiği diğer modüller takip eder.

Modül G - Birim doğrulamaya dayalı uygunluk: Bu uygunluk değerlendirme prosedüründe prensip, tüm ürünlerin onaylanmış bir kuruluş tarafından eksiksiz olarak değerlendirilmesi ve test edilmesidir. Aslında, onaylanmış kuruluş, tekil ürünü inceler ve varsa uyumlaştırılmış standartlarda veya başka bir şekilde Avrupa, uluslararası veya ulusal standartlarda tanımlanan testleri gerçekleştirir veya 2014/34/AB Direktifinin ilgili gerekliliklerine uygunluğu sağlamak için eşdeğer testler yapar ve test edilen ürün için bir uygunluk sertifikası düzenler.

Modül F - Ürün doğrulamasına dayalı tipe uygunluk: Bu uygunluk değerlendirme prosedüründe, teçhizatın, koruyucu sistemin veya cihazın 2014/34/AB sayılı yönetmelik gerekliliklerine uygunluğunu kontrol etmek için her ürünün muayenesi ve testleri onaylanmış bir kuruluş tarafından gerçekleştirilir, ve test edilen tüm ürünler için bir uygunluk sertifikası düzenlenir.

Üretici, üretilen ürünlerin onaylı AB tipine (modül B kapsamında) ve yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlamalıdır.

Modül C1 - Dahili üretim kontrolüne ve denetimli ürün testine dayalı tipe uygunluk: Bu uygunluk değerlendirme prosedüründe, tasarımın patlamaya karşı koruma özelliklerini kontrol etmek için imal edilen her ekipman parçası üzerinde üretici tarafından testler yapılır. Bu tür testler, bir onaylanmış kuruluşun sorumluluğunda gerçekleştirilir. (The manufacturer has to ensure compliance of the manufactured products to the approved EU-type (under module B) and the legislative requirements.) Üretici, üretilen ürünlerin onaylı AB tipine (modül B kapsamında) ve yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlamalıdır.

Üretici, üretilen ürünlerin onaylı AB tipine (modül B kapsamında) ve yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlamalıdır.

Modül A - İç üretim kontrolü: Bu uygunluk değerlendirme prosedüründe, ürün ve kalite sistem değerlendirme prosedürü üretici tarafından gerçekleştirilir. Ekipman grubu I ve II, kategori M2 ve 2, içten yanmalı motorlar veya elektrikli ekipman olmadığı durumlarda, teknik dokümantasyonun onaylanmış bir kuruluşa iletilmesi/depolanması ve bu belgelerin onaylanmış kuruluş tarafından saklanması gerekir.

Modül D - Üretim sürecinin kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk: Bu uygunluk değerlendirme prosedüründe onaylanmış kuruluş üretim, nihai ekipman muayenesi ve testi için bir kalite sistemini onaylar ve bu prosedür sürekli gözetime tabidir.

İmalatçı, imal edilen ürünlerin onaylı AB tipine (modül B kapsamında) ve yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlamak için, üretim operasyonları, nihai ürün muayenesi ve ürünlerinin test edilmesi için onaylanmış bir kalite sistemi uygulamalı ve yönetmelidir.

Modül E - Ürün kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk: Bu uygunluk değerlendirme prosedüründe onaylanmış kuruluş, sürekli gözetime tabi ekipmanın son muayenesi ve testi için bir kalite sistemini onaylar. Üretim öncesi veya sırasında yapılan testler ve üretim teknikleri, modül E altındaki kalite sisteminin bir parçası değildir (Modül D'de olduğu gibi), çünkü modül E, tüm üretim sürecinin kalitesini değil, nihai ürün kalitesini hedefler.

Üretici, imal edilen ürünlerin onaylanmış AB tipine (modül B kapsamında) ve yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlamak için, ürünlerinin nihai ürün muayenesi ve testi için onaylanmış bir kalite sistemi uygulamalı ve yönetmelidir.

ATEX Gönüllü sertifikası: Bu uygunluk değerlendirmesi, Kategori 3 ürünler veya Kategori 2 elektrikli olmayan ürünler için yapılır. Belgelendirme kuruluşu, "tipin" 2014/34/AB direktifinin temel gerekliliklerini karşıladığını belirlemek için gerekli değerlendirmeyi yapar ve bir Tip İnceleme sertifikası düzenler. Düzenlenen sertifika, yalnızca belirtilen ekipmanın tasarımıyla ilgilidir ve daha sonra üretilen ekipmanın belirli öğeleriyle ilgili değildir.

ATEX Sertifikasına İhtiyacınız Var Mı?

KSC, 2014/34/AB Yönetmeliği, EN 60079 ve ISO EN 80079 serisi standartlarla ilgili önemli bir uzmanlığa sahiptir. KSC, bir ATEX Ex “Onaylanmış Kuruluştur”. Bu, KSC' nin ürünlerin ATEX direktifine ve direktifteki Temel Sağlık ve Güvenlik Gereksinimlerine (EHSR) uygunluk kanıtı sağlayan, Patlayıcı Ortamlar için EN Standartlarına uygun olup olmadığını belirlemek için gerekli üçüncü taraf uygunluk değerlendirmelerini gerçekleştirebileceği anlamına gelir. KSC ayrıca, verilen sertifika türü için gerekli olan tüm fabrika Kalite Güvence Bildirimi denetimlerini de yürütür.

KSC Yardım İçin Burada!

SC, ATEX sertifikası almak isteyen üreticileri memnuniyetle karşılamaktadır.

Bizimle bir ATEX değerlendirmesi yapmak istiyorsanız, teklif talebi gönderin. ATEX Direktifinin gerekliliklerini karşılamak için maliyetler, test örnekleri ve gerekli tüm adımlar hakkında sizi bilgilendireceğiz.

Başvuru sahiplerinin ve müşterilerin, belgelendirme kuruluşunun adının ve belgelendirme işaretinin kullanımına ilişkin gereksinimler, kısıtlamalar veya sınırlamalar ve verilen belgelendirmeye atıfta bulunma biçimleri de dahil olmak üzere tüm hak ve yükümlülükleri, taraflar arasında imzalanan anlaşmalarda yer alır.


Süreçle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.